Pensacola Tides Wednesday, October 23, 2013   1:00 AM CDT High tide 1.69 Feet   6:56 AM CDT Sunrise11:02 AM CDT Moonset12:29 PM CDT Low tide 0.18 Feet   6:09 PM CDT Sunset   9:49 PM CDT Moonrise Thursday, October 24, 2013   1:41 AM CDT High tide 1.64 Feet   6:57 AM CDT Sunrise11:48 AM CDT Moonset   1:26 PM CDT Low tide 0.19 Feet   6:08 PM CDT Sunset10:40 PM CDT Moonrise Friday, October 25, 2013   2:24 AM CDT High tide 1.58 Feet   6:58 AM CDT Sunrise12:31 PM CDT Moonset   2:11 PM CDT Low tide 0.22 Feet   6:07 PM CDT Sunset11:31 PM CDT Moonrise Saturday, October 26, 2013   3:05 AM CDT High tide 1.48 Feet   6:58 AM CDT Sunrise   1:11 PM CDT Moonset   2:44 PM CDT Low tide 0.27 Feet   6:06 PM CDT Sunset   6:41 PM CDT 3rd Quarter moon   Navarre Beach Tides Wednesday, October 23, 2013   6:55 AM CDT Sunrise   9:58 AM CDT Low tide 0.30 Feet11:01 AM CDT Moonset   6:07 PM CDT Sunset   9:48 PM CDT Moonrise11:20 PM CDT High tide 1.64 Feet Thursday, October 24, 2013   6:56 AM CDT Sunrise10:59 AM CDT Low tide 0.35 Feet11:47 AM CDT Moonset   6:06 PM CDT Sunset10:38 PM CDT Moonrise Friday, October 25, 201312:09 AM CDT High tide 1.60 Feet   6:56 AM CDT Sunrise11:42 AM CDT Low tide 0.42 Feet12:30 PM CDT Moonset   6:05 PM CDT Sunset11:30 PM CDT Moonrise Saturday, October 26, 2013   1:02 AM CDT High tide 1.53 Feet   6:57 AM CDT Sunrise12:13 PM CDT Low tide 0.52 Feet   1:09 PM CDT Moonset   6:04 PM CDT Sunset   6:41 PM CDT 3rd Quarter moon   East Bay Tides Wednesday, October 23, 2013   1:45 AM CDT High tide 2.03 Feet   6:55 AM CDT Sunrise11:01 AM CDT Moonset   1:47 PM CDT Low tide 0.21 Feet   6:07 PM CDT Sunset   9:48 PM CDT Moonrise Thursday, October 24, 2013   2:26 AM CDT High tide 1.97 Feet   6:56 AM CDT Sunrise11:47 AM CDT Moonset   2:42 PM CDT Low tide 0.23 Feet   6:06 PM CDT Sunset10:38 PM CDT Moonrise Friday, October 25, 2013   3:07 AM CDT High tide 1.89 Feet   6:57 AM CDT Sunrise12:30 PM CDT Moonset   3:27 PM CDT Low tide 0.26 Feet   6:05 PM CDT Sunset11:30 PM CDT Moonrise Saturday, October 26, 2013   3:50 AM CDT High tide 1.78 Feet   6:57 AM CDT Sunrise   1:09 PM CDT Moonset   4:02 PM CDT Low tide 0.32 Feet   6:04 PM CDT Sunset   6:41 PM CDT 3rd Quarter moon Blackwater Tides Wednesday, October 23, 20132:41 AM CDT High tide 2.03 Feet6:56 AM CDT Sunrise11:02 AM CDT Moonset2:17 PM CDT Low tide 0.21 Feet6:08 PM CDT Sunset9:48 PM CDT Moonrise Thursday, October 24, 20133:22 AM CDT High tide 1.97 Feet6:56 AM CDT Sunrise11:48 AM CDT Moonset3:12 PM CDT Low tide 0.23 Feet6:07 PM CDT Sunset10:38 PM CDT Moonrise Friday, October 25, 20134:03 AM CDT High tide 1.89 Feet6:57 AM CDT Sunrise12:31 PM CDT Moonset3:57 PM CDT Low tide 0.26 Feet6:06 PM CDT Sunset11:30 PM CDT Moonrise Saturday, October 26, 20134:46 AM CDT High tide 1.78 Feet6:58 AM CDT Sunrise1:10 PM CDT Moonset4:32 PM CDT Low tide 0.32 Feet6:05 PM CDT Sunset6:41 PM CDT 3rd Quarter moon