John Melton- September 16



Sarah Marie Elizabeth Stewart- September 21



Jim Granse- September 21



Ariana Clark- September 21



Phil Jones- September 21



Ayden Jackson- September 23



Avonnah Jackson- September 23



Stacy Hoodless- September 23



Delores Flores- September 23



Cori Graham- September 23



Merrilee Singletary Bass- September 24



Daniel Penton- September 24